Toivon seurakunta


NÄKYMME ON,


että sinä löytäisit oman sisäisen kutsumuksesi Kristuksessa Jeesuksessa. Haluamme olla kannustamassa sinua palvelemaan elävää Jumalaa, niillä armoituksilla ja lahjoilla joita Herramme on sinulle lahjoittanut.


Markus 16:15 ...ja hän sanoi heille:"Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.


Tervetuloa Toivon seurakuntaan!